ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với nền tảng đào tạo trực tuyến Ecademy (gọi chung là “Ecademy”). Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng một phần hoặc tất cả các tiện ích, dịch vụ của Ecademy (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các tập tin và các tài liệu liên quan) do Công ty Cổ phần Ecademy (“Chúng tôi”) cung cấp.


Bằng việc truy cập, sử dụng Ecademy và nền tảng công nghệ của Chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi tất cả các điều khoản được quy định tại đây. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản này, đề nghị không tiếp tục sử dụng Ecademy. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Sử Dụng này tại bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Ecademy mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng Ecademy sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi được đăng tải có nghĩa là bạn đã chấp nhận toàn bộ các thay đổi hoặc sửa đổi đó.


Bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của Chúng tôi.


QUYỀN SỞ HỮU

Chúng tôi là chủ sở hữu của trang web này. Bất cứ phần mềm được sử dụng và thông tin giới thiệu cho bạn qua trang web đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành.


Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.


Việc sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, thiết kế lại, đối chiếu, lắp ráp hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, phá hoại, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật hoặc bất kỳ mục đích, hình thức nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp đều là vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi. Tùy theo từng trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ lập tức chấm dứt mà không cần thông báo trước việc sử dụng tài khoản URL, bất kỳ địa chỉ email liên kết và truy cập trang web.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ECADEMY

Khi truy cập và sử dụng tiện ích, dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các truy cập và giao dịch trên Ecademy theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.


Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận cho Ecademy làm đại diện tổ chức các chương trình đào tạo và gửi thư mời cũng như các thông báo từ các đối tác mà Ecademy liên kết.


Chúng tôi sẽ cấp một tài khoản để bạn có thể sử dụng các tiện ích, dịch vụ trên Ecademy trong khuôn khổ Điều Khoản Sử Dụng đã đề ra.


Bạn sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên Ecademy. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký. Nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn. Hơn nữa, bạn phải thông báo cho Chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do bạn không tuân thủ quy định.


Trong quá trình sử dụng Ecademy, tất cả những dữ liệu, bao gồm các thông tin về kết quả và lịch sử học tập của bạn, tài liệu học tập, hình ảnh, âm thanh và tất cả các dữ liệu khác được tạo ra hay được thu thập bởi Ecademy thông qua việc học của bạn, dù miễn phí hay không, sẽ là tài sản tuyệt đối và của riêng Ecademy.


Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Ecademy với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.


Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, Chúng tôi sẽ giữ quyền khóa tài khoản của bạn vô thời hạn và hủy tài khoản của bạn mà không cần báo trước. Việc này có thể khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã được truy cập ở Ecademy (nếu có).


TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ các quyền của bạn một cách hiệu quả hơn, Chúng tôi đã cung cấp các Chính Sách Bảo Mật trên Ecademy để giải thích chi tiết về các cách thức bảo mật thông tin của Chúng tôi. Vui lòng xem các Chính Sách Bảo Mật để hiểu được cách thức Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin liên kết với Tài khoản của bạn và/hoặc việc bạn sử dụng các dịch vụ.


Để truy cập và sử dụng các dịch vụ của Ecademy, Chúng tôi yêu cầu bạn phải đăng nhập bằng cách chọn email định danh người dùng duy nhất (“ID Người dùng”) và cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Khi tạo tài khoản ở Ecademy, bạn đồng ý nhận những email cập nhật các tính năng và bài viết mới, cũng như những email thông báo các chương trình khuyến mãi của Ecademy. Trong những email như vậy, Chúng tôi sẽ cung cấp đường link ở cuối email để bạn có thể hủy đăng ký nhận thông báo đó bằng cách kích vào link đó. Bạn đồng ý rằng:


 • Không tạo tài khoản Ecademy với các thông tin giả tạo hay không chính xác về họ tên, email và số điện thoại và các thông tin liên quan khác.
 • Bảo mật thông tin Tài khoản của bạn và chỉ sử dụng ID Người dùng của bạn khi đăng nhập.
 • Khách hàng sẽ không truy cập ECADEMY bằng các chương trình tự động.
 • Không truy cập Ecademy bằng các chương trình tự động và đảm bảo rằng bạn đăng xuất ra khỏi Tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên truy cập trên Ecademy.
 • Thông báo ngay cho Chúng tôi bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép ID Người dùng và/hoặc thông tin của bạn.
 • Đảm bảo rằng thông tin Tài khoản của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra dưới tên ID Người dùng và Tài khoản của bạn ngay cả khi các hoạt động hay việc sử dụng đó không phải do bạn thực hiện.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc Tài khoản của bạn bị sử dụng trái phép hoặc việc bạn không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này.


HÀNH VI NGHIÊM CẤM

Bạn có quyền sử dụng Ecademy và các dịch vụ khác mà Chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây:


 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Ecademy này.
 • Sao chép, phát tán hay phát hành bất kì tài liệu nào của Ecademy, dù miễn phí hay không, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Ecademy. Tuy nhiên, bạn có thế để đường dẫn Web (link) đến những tài liệu ở Ecademy.
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hay đưa một phần hoặc toàn bộ Ecademy cho bên thứ ba bất kỳ.
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ecademy hoặc nội dung trên Ecademy.
 • Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Ecademy.
 • Sử dụng Ecademy để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép, truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá huỷ hệ thống mạng.
 • Đăng nhập và sử dụng Ecademy bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Chúng tôi.
 • Sử dụng Ecademy để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Các hành vi kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật thể chất.
 • Tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của người khác, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, e-mail, số thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để theo dõi, liên lạc hoặc mạo danh cá nhân đó.
 • Tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động.
 • Lừa gạt Chúng tôi hoặc người dùng khác, đặc biệt là trong nỗ lực để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu.
 • Sử dụng Ecademy để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba.
 • Sử dụng Ecademy hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Chúng tôi trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.
 • Các hình thức vi phạm khác.

Nếu bạn có những hành vi vi phạm trên, Chúng tôi có quyền ngay lập tức chấm dứt Tài khoản và ID Người dùng của bạn, xóa hoặc gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào liên kết với Tài khoản và ID Người dùng của bạn ra khỏi Ecademy và buộc bạn bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) cho Chúng tôi và/hoặc người dùng khác theo đúng quy định của pháp luật.


THAY ĐỔI VÀ HỦY BỎ GIAO DỊCH

Trong mọi trường hợp, bạn có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:


Thông báo cho Chúng tôi về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng (hotline) 0989 989 929 hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@ecademy.vn và nhận được xác nhận của Chúng tôi.


THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến Ecademy đều là tài sản của Chúng tôi. Toàn bộ nội dung của Ecademy được bảo vệ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.


TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị xem là trái luật, vô hiệu, hoặc không thể thực thi theo quy định của pháp luật thì quy định đó sẽ được xem là tách biệt với các điều khoản và điều kiện khác và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này.


LUẬT ÁP DỤNG

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của Ecademy được bảo vệ và điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép Ecademy.


ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều Khoản Sử Dụng này là một phần không tách rời với các Chính Sách Bảo Mật của Chúng tôi. Xin vui lòng đọc thêm các Chính Sách Bảo Mật và để hiểu rõ các quy định, điều khoản, chính sách và hướng dẫn của Chúng tôi trước khi bạn truy cập Ecademy và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên Ecademy của Chúng tôi.